نویسنده = gholamreza jafarinia
تعداد مقالات: 3
بررسی عوامل اجتماعی– فرهنگی موثر بر فرایند توسعه پایدار در شهرهای صنعتی مورد : شهر عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسلارزاده


بررسی رابطه گردشگری پایدارشهری و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی:موردمطالعه شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.29237.4028

غلامرضا جعفری نیا


بررسی ارتباط بین پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز و کیفیت زندگی شهروندان در حوزه پارس جنوبی

دوره 11، شماره 40، اردیبهشت 1399، صفحه 107-122

سید محمد احمدپور؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده