دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، بهار 1400 

مقاله برگرفته از پایان نامه

4. مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه : مشهد)

صفحه 55-74

10.30495/jupm.2020.3969

غلامرضا کاظمیان؛ احسان براری؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده


8. سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری فضایی محلات مرکزی شهر کاشان در برابر زلزله

صفحه 123-140

10.30495/jupm.2021.4389

یونس غلامی؛ رسول حیدری سورشجانی؛ وحیده برهمن؛ ابوالفضل دهقان؛ حمید اصولی


مقاله برگرفته از پایان نامه

9. بررسی میزان اثرگزاری شاخص‌های اقتصادی در تحقق پذیری توسعه صنعت گردشگری در شهر فیروزآباد

صفحه 141-156

10.30495/jupm.2021.4028

محمدعلی عباسی کشکولی؛ جلیل توتون چی؛ عباس علوی راد؛ محمد علی دهقان تفتی