دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل اجتماعی– فرهنگی موثر بر فرایند توسعه پایدار در شهرهای صنعتی مورد : شهر عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسلارزاده


2. تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ تقی حیدری


3. معیارهای تاثیر گذار منظر بر هویت شهرک نفت خیز امیدیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

سید محمدکاظم موسوی نژاد؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


4. ارزیابی کیفیت زندگی ساکنین مسکن مهر (مطالعه موردی : شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

علی اکبر سالاری پور؛ سعید غیاثوند محمدخانی؛ سجاد شعبانی کلاچاهی


5. تاثیر نوع سازماندهی مجتمع های مسکونی بر ایجاد پدیده ی جزیره گرمایی نمونه موردی: مجتمع های مسکونی میان مرتبه ی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

علی اکبر حیدری؛ ملیحه تقی پور؛ ندا قهرمان ایزدی


6. ارزیابی و تحلیل وضعیت آسیب‌پذیری شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

مهشید محمد ابراهیمی؛ امیر اشنویی؛ محسن شایان؛ محمد سالارنژاد


مقاله برگرفته از پایان نامه

7. تحلیل بازآفرینی فرهنگی اجتماعی در توسعه محله ای (مطالعه موردی: محله دیزج جنوبی شهر بناب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

پرویز کشاورزی؛ بشیر بیگ بابایی؛ کریم حسین زاده دلیر


8. بررسی و تحلیل نحوۀ انتقال معنا و اولویت‌بندی انواع کاربری‌ها در فضای شهری با توجه به پارامترهای برنامه‌ریزی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

مرجان محسن زاده؛ محمد علی‌آبادی؛ جاوید قنبری؛ سید محمدحسین ذاکری


مقاله پژوهشی

9. ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری با رویکردی آینده پژوهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

محمدرضا جباری؛ بابک خزایی


11. بازآفرینی شهری به منظور ارتقای بافت های فرسوده شهری با بهره گیری از روش تلفیقی و یکپارچه ساختار سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

زهراالسادات اردستانی؛ امیرحسین ابراهیمی


12. تحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردکان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

عبدالمطلب رهنما؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار


13. بررسی عوامل مؤثر بر تداعی مفهوم هویت در معماری و شهرسازی شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

فاطمه پناهی؛ شهرزاد شهریاری؛ علیرضا دانش پور


14. تحلیل نقش حیات شبانه در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه ی موردی: میدان شهرداری شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

احمد پوراحمد؛ فاطمه کهکی؛ مریم سجودی


مقاله برگرفته از پایان نامه

15. امکان‌سنجی توسعه حمل و نقل محور (TOD) در نواحی شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

محسن احد نژاد؛ اصغر تیموری؛ اکرم دوستی یکتا


مقاله پژوهشی

16. بازتعریف مسیرهای گردشگری در بافت تاریخی بازار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4625

غزاله گودرزی؛ مصطفی بهزادفر؛ یوسفعلی زیاری


17. بررسی تاثیر ویژگی‌های محیط مصنوع بر فعالیت بدنی و پیاده‌روی شهروندان در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4626

سید هادی حسینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

18. ارزیابی الگوی سیاست‌گذاری مسکن بی خانمان ها(ساکنان مسکن نامناسب) در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4627

ابوالفضل مشکینی؛ الهه شاکری منصور؛ سید علی علوی


مقاله پژوهشی

19. بررسی عملکرد مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایتمندی و سرزندگی شهروندان (مورد مطالعه خیابان ملت شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4628

پژمان محمدی ده چشمه


مقاله برگرفته از پایان نامه

20. تدوین سناریوهای توسعۀ فضایی شهری در چارچوب الگوی رشد هوشمند با رویکرد آینده پژوهی (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4629

صادق کاظم خواه حسن کیاده؛ مصطفی قدمی؛ جلال عظیمی آملی؛ غلامرضا جانباز قبادی


مقاله پژوهشی

21. بهینه‌سازی فضایی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در زمینه دسترسی و پوشش خدماتی (مطالعه موردی: زابل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4630

حسین یغفوری؛ وحید پاسبان عیسی لو؛ سید علی حسینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

22. ارزیابی ظرفیت برد شهری منطقه چهار کلان شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4631

فیروز جعفری؛ نسرین دین پرور


مقاله پژوهشی

23. بررسی تاثیر شهر هوشمند بر وندالیسم شهری با نقش واسطه ای شهر شاد و عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4632

سید حسن موسوی؛ اردلان فیلی؛ عباس ثابت


24. بررسی مؤلفه‌های شهروند محیط‌زیستی و ارتباط آن با رفتار زیست محیطی شهروندان (مطالعه موردی: شهر مراغه )

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4633

منیژه لاله پور؛ رحیمه سلطانزاده؛ سحر نصیریان بدیعی


مقاله برگرفته از پایان نامه

25. ارزیابی جایگاه گردشگری بافت تاریخی شهر یزد در روند مدل تخریب خلاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4634

محمدرضا رضایی؛ علیرضا عسگری سوادجانی؛ حمدالله سجاسی قیداری


26. حکمروایی شهری راهبردی مؤثر در جهت توسعه کارآفرینی شهری مورد مطالعه شهر همدان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4635

سمیرا سمواتی؛ سید حسین بحرینی؛ غلامحسین حسینی نیا


مقاله پژوهشی

27. تحلیلی بر نقش حقوق شهروندی بر تاب‌آوری اجتماعی در مقابله با بیماری‌های واگیردار و Covid-19 در شهرهای ایران(مورد مطالعه: شهر نورآباد ممسنی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4637

محمد رضا امیری فهلیانی؛ طاها آبین


28. تحلیل راهبردی توسعه گردشگری رود دره های منطقه یاسوج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4638

سید یعقوب یزدان شناس؛ محمدرضا رضایی؛ احمد استقلال؛ محمد حسین سرایی؛ سید علی الحسینی المدرسی


29. طراحی اقلیمی؛ نمودی از همسازی با محیط نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4639

عبدالحمید بحرپیما؛ محمد علی سرگزی


مقاله برگرفته از پایان نامه

30. تحلیل تطبیقی زیست پذیری در مناطق شهری؛ مطالعه موردی مناطق دهگانه کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4640

عاطفه فرج اللهی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رحیم حیدری چیانه؛ داوود مختاری


31. ارزیابی مدل توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) با توسعه مدل مکان-گره و تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی خط یک متروی مشهد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4641

فائزه فاطمی پور؛ رخشاد حجازی؛ سیدعلی جوزی؛ مرتضی اکبری


32. آینده پژوهی رشد شهری کلانشهر تبریز با تاکید بر رویکرد شهر هوشمند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4642

نسیم علی عباس شهیر؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر


مقاله پژوهشی

33. تحلیل عدالت فضایی در برخورداری از تسهیلات شهری با استفاده از مدل های کمی، فضایی و خودهمبستگی موران (منطقه مورد مطالعه: اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4645

ابوالفضل قنبری؛ وحید عیسی زاده؛ زهرا علی بیگی بنی


34. تبیین شاخصهای حکمروایی خوب در سطح نواحی شهر؛ نمونه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4646

محسن محمدی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حسین مجتبی زاده


35. ارائه مدل تعیین‌کننده‌های حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهرهای بندری حاشیه خلیج فارس (مورد: بندر لنگه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4649

امید عطایی؛ حسام الدین ستوده؛ محمد قمیشی


36. تبیین مولفه های کالبدی ریخت شناسانه در فضای شهری (نمونه مطالعاتی :محله قیطریه شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.21392.3050

نیکو اقوامی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


37. سنجش و تحلیل اثرات رشد گردشگری بر توسعه فضایی شهر یاسوج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.23640.3380

صادق بشارتی فر؛ مصطفی میرآبادی


38. تغییرات فضایی تراکم ساختمانی و شناسایی عوامل تأثیر گذار (مورد مطالعه: شهر بیجار)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.24464.3471

عامر نیک پور؛ طاهر صفرراد؛ بهناز محمدیاری


39. بررسی و تحلیل مولفه های زیست پذیری شهری در راستای توسعه پایدار ( نمونه موردی : قائم شهر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.24622.3483

زینب کرکه آبادی؛ حمزه بهروزی


40. ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر فضاهای عمومی (مورد مطالعه: محله‌های منطقه ده تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25052.3528

مراد دلالت؛ قادر احمدی؛ لقمان مصطفی پور؛ اسماء مظفری نیا


مقاله برگرفته از پایان نامه

41. تبیین الگوی پایدارسازی توسعه میان افزای شهری با تاکید بر شاخص های موثر بر مدیریت اراضی قهوه ای (موردی: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25262.3557

وحید مستوفی؛ مهسا فرامرزی اصلی؛ رسول درسخوان


42. نقش ساختار شهری مطلوب در تحقق و توسعه ی شهر دانش (مطالعه ی موردی: شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25568.3582

مارال زمانی راد؛ نوید سعیدی رضوانی؛ ایرج قاسمی


مقاله پژوهشی

43. مدل فرایندی کیفیت منظرین فضای سبز شهری تهران با استفاده از مدل ساختار تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25642.3587

محمدرضا بمانیان؛ فرزانه آزادی


44. تحلیلی بر رابطه حس مکان با تعلق در محلات شهری ( نمونه موردی: محله باقرآباد شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25813.3609

امیر رنجبری؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ اسماعیل آقائی زاده


45. تحلیل نقش مولفه های موثر بر شناخت فضایی در افزایش خوانایی محیط موردپژوهی: محله سجاد مشهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25934.3613

شیما عابدی؛ تکتم حنایی


مقاله برگرفته از پایان نامه

46. بازشناسی اصول ایجاد حس معنویت در بافت پیرامون فضاهای مذهبی در شهر شیراز با تکیه بر مفهوم سلسله مراتب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26667.3707

فاطمه عماد؛ خسرو موحد؛ ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری


47. بررسی اثرات خزش شهری بر سکونتگاه‌های حریم کلان‌شهر تهران (نمونه موردی: شهرستان اسلامشهر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26737.3730

علیرضا استعلاجی؛ مسعود قانعی فرد؛ مجید کریم پور ریحان


48. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با سازگاری اجتماعی (نمونه: ساکنین مجتمع های مسکونی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26830.3729

محمد رضا نظارتی زاده؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


49. تحلیل جغرافیایی مرگ ناشی از سرطان ریه درکلانشهر تهران با رویکرد اپیدمیولوژیک طی دوره 1397-1387

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26963.3742

زهره فنی؛ الهه پیشگر؛ جمیله توکلی نیا؛ علیرضا محمدی؛ بهزاد کیانی


مقاله پژوهشی

50. نقش بهره مندی از فضاهای شهری در ازدیاد تحرک و اثر آن در کاهش نرخ مرگ و میر(نمونه موردی پارک‌های شهری مشهد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27133.3761

رستم صابری فر


مقاله برگرفته از پایان نامه

51. تدوین مدل ساختاری مولفه های موثر قابلیت محیط بر ارتقای تعاملات اجتماعی در خیابان های ساحلی جنوب کشور (نمونه مورد مطالعه:شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27192.3767

رویا هنرخواه؛ کوروش افضلی؛ عبدالکریم قائدی


مقاله پژوهشی

52. شناخت عوامل تاثیرگذاربر وضعیت موجود مبلمان شهری ومدل یابی مطلوب برای ‏ساماندهی به فضاها و منظر شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)‏

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27358.3790

نادر شوهانی؛ حسن حکمت نیا؛ احمد شوهانی؛ حکیم بکری زاده


مقاله برگرفته از پایان نامه

53. واکاوی پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27631.3841

لیلا رضوانی؛ حسن احمدزاده؛ حسن هوشیار


مقاله پژوهشی

54. طیف بندی و سنجش فضایی مراکز انتظامی و نقش آنها در پهنه ی جرم ‏ با رویکرد ‏MCDM‏ مطالعه موردی کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.22869.3269

الیاس مودت


55. آینده پژوهی عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلانشهرها، مطالعه موردی کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26151.3647

سجاد rajabi؛ رضا ولی زاده؛ داریوش ستارزاده؛ علی پناهی؛ قربان محبوبی


56. کاهش آسیب‏پذیری شریان‏های حیاتی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26428.3693

ابوالقاسم سنائی فرد؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ یعقوب زنگنه


مقاله برگرفته از پایان نامه

57. بررسی تاثیرآینده‌نگاری‌راهبردی بر برنامه‌‌ریزی شهری(مورد مطالعه: شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26739.3716

محبوبه خلفی؛ ناصر براتی؛ روح اله بیات


58. تحلیل ارتباط فضایی بین پوشش گیاهی با توزیع ازون سطحی با تأکید بر نقش پیش‌عنصریِ ایزوپرن در مناطق مختلف کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26865.3733

صادق کریمی؛ حسین غضنفرپور؛ مریم فیروزی


مقاله پژوهشی

59. سنجش اصول سازنده ی شهر شاد در فضاهای شهری و ارائه راهکارهای ارتقای آن (نمونه موردی: فضاهای شهری بوشهر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27207.3768

احسان حیدرزاده؛ محمدرضا رفیعی


مقاله برگرفته از پایان نامه

60. مدل‌سازی مسیر و الگوی پیاده راه شهری خرم‌آباد از طریق الگوریتم رقابت اسعتماری (MST)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27289.3782

معصومه عزیزی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار


مقاله پژوهشی

61. شناسایی عوامل کلیدی موثر بر حکمروایی خوب شهری با رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر فسا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.30495/jupm.2021.27309.3786

امیر اشنویی نوش آبادی؛ مهشید محمد ابراهیمی


62. تدوین مدل مفهومی کیفیت فضاهای باز شهری برای گذران اوقات فراغت ( مطالعه موردی شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.30495/jupm.2021.28508.3941

محمدکاظم یاوری؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ فرزانه ساسان پور


مقاله برگرفته از پایان نامه

63. خوانش محرک های موثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه نسل نخست شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30495/jupm.2022.5019

سید مهدی هدایت؛ زهره داودپور؛ کیانوش ذاکرحقیقی


64. بازخوانی سیر تحول فضایی و کالبدی کاربری‌های بهداشتی با تاکید بر حمامها در شهرهای اسلامی ایران از صفویه تا قاجار (نمونه موردی: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.30495/jupm.2022.26978.3745

امین قهرمانی تولا بی؛ سیدعلی نوری


65. ارزیابی سیاست های تامین مسکن بر ادراک کیفیت محیط مسکونی از منظر بهره برداران ( مورد کاوی سیاست های سه گانه تأمین مسکن شهر بجنورد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30495/jupm.2021.24448.3467

عبدالهادی دانشپور؛ روزبه دادجو؛ مهران علی الحسابی


66. تحلیل قابلیت های شهر خلاق اصفهان جهت گردشگری فرهنگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30495/jupm.2021.26406.3685

سید علی موسوی؛ حسن بیک محمدی؛ حسین صرامی


مقاله پژوهشی

67. بررسی اثرات وندالیسم شهری (مورد پژوهی : شهر چناران استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30495/jupm.2022.28368.3924

سعید عارف پور؛ غلامرضا میری؛ محمودرضا انوری


68. تحلیل فضایی گستردگی شبکه ریلی بر استفاده از حمل و نقل عمومی (مطالعه موردی مترو شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.26508.3686

محمد رضا اسکندری عطا؛ سعید نایب


مقاله برگرفته از پایان نامه

69. ارزیابی ورتبه بندی شاخص های رشدهوشمندشهری درنواحی منطقه 2کلانشهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.26749.3717

مجید رجبی؛ طوبی امیرعضدی؛ رحیم سرور؛ جمیله توکلی نیا


70. بررسی نقش گردشگری اوقات فراغت در سرزندگی فضاهای شهری با محوریت حیات شبانه و نشاط اجتماعی در منطقه 12 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.5152

عمادالدین امیری؛ علی شکور


مقاله پژوهشی

71. ارزیابی طرح‌های شهری مبتنی بر ارتقاء امنیت در بافت‌ فرسوده شهری با استفاده از چیدمان فضا؛ مطالعه موردی: قلمستان کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27002.3747

میلاد فتحی؛ ناصر بنیادی؛ نوید جهدی


72. خوانش و اولویت‌بندی مولفه‌های تأثیرگذار بر تحقق‌پذیری شهر امن در پهنۀ مرکزی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.27048.3751

حافظ مهدنژاد؛ وحید بارانی؛ فریاد پرهیز


مقاله برگرفته از پایان نامه

73. ارزیابی تاب آوری کالبدی شهر جهرم در برابر زلزله با هدف شناسایی بافت های فرسوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27129.3760

احسان اله قناعتیان جبذری؛ احمدعلی خرم بخت؛ محمد ابراهیم عفیفی


مقاله پژوهشی

74. راهبرد بازآفرینی شهر خلاق با محوریت بافت تاریخی فرهنگی شهر با استفاده از روش تاپسیس مطالعه موردی: کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27218.3769

علیرضا محمدی کوچه باغ؛ علی فتحی؛ حسین نظم فر؛ محمدتقی معصومی


مقاله برگرفته از پایان نامه

75. مدل اجرای استراتژی مدیریت بحران مطالعه موردی: بحران زلزله در شهرستان بهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27438.3808

محمد امجد؛ مهدی ابراهیمی نژاد؛ محمد مهدی پورسعید


مقاله پژوهشی

76. بررسی شاخص‌های هویت فضایی در بازارهای ایران ( مطالعه موردی بازار‌های دزفول و شوشتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27459.3810

اعظم نصراللهی نیا؛ حامد حیاتی


77. واکاوی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری مطالعه موردی: شهربجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27495.3815

مرتضی رمضانی؛ مهدی وطن پرست؛ عزت الله مافی


78. ارزیابی میزان پایداری شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید 19 با رویکرد تحقق شهر سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27508.3818

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی


79. بررسی رابطه اعتماد بین‌شخصی و رضایت شغلی با گرایش به مهاجرت داخلی: مورد مطالعه، معلمان کلان شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27525.3822

اصغر میرفردی؛ فاطمه صالحی نیا؛ علی یار احمدی


80. امکان سنجی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری جهت جذب گردشگر (نمونه موردی: شهرستان باغملک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27559.3835

سعید امان پور؛ افسانه علی بخشی؛ حدیث کاوسی قافی


81. بکارگیری تکنیک آراس جهت تحلیل شاخص‌های توسعه مسکن (مطالعه موردی: شهرهای کهگیلویه و بویراحمد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27606.3834

محمود اکبری؛ محمد عزیزی؛ حجت اله جهانی‌راد؛ حجت اله پاشاپور


مقاله برگرفته از پایان نامه

82. ارزیابی و سنجش شاخص های شکوفایی شهری در شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27628.3840

داریوش جهانی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ رسول صمدزاده


مقاله پژوهشی

83. سنجش طرح تفصیلی منطقه ده تهران با استفاده از روش ارزیابی اثرات سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.27795.3858

مهدی صادقیها؛ امید حسینی


84. تبیین استراتژی‌های رقابت‌پذیری منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27808.3859

نازنین زهرا ستوده؛ جمال فتح اللهی؛ میرنجف موسوی


85. مدل مکانی تولید سفر در هسته عملکردی مرکزی شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27865.3868

مصطفی محمدی ده چشمه؛ مسلم قاسمی


مقاله برگرفته از پایان نامه

86. بررسی و تحلیل علل عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در ایران : (مطالعه موردی: شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27908.3873

سید حمید موسوی؛ عباس ملک حسینی


87. سنجش ابعاد و شاخص های زیست پذیری شهری (مورد مطالعه: شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.27915.3874

اسماعیل تقوی زیروانی؛ حسین نظم فر؛ حسین منصوررسپیان


مقاله پژوهشی

88. مشکلات و چالش‌های سالمندان در فضاهای شهری نمونه موردی منطقه 13 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.28031.3885

محمدعلی خلیجی؛ سمیه رضایی حاجیده


89. مدل‌سازی اثرات شاخص‌های توسعه اقتصادی در مناطق 22 گانه کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28083.3894

آرمان مسلمی؛ جمیله توکلی نیا؛ زهره فنی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی


90. ارزش گذاری شاخصه های زیست پذیری و ارتقای کیفیت زندگی در کلانشهر کرج به منظور افزایش پایداری شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.28104.3898

محمدباقر آسرایی؛ عباس ارغان؛ محمدرضا زندمقدم


91. بررسی وضعیت مناسب‌سازی فضاهای شهری جهت دسترسی جانبازان و معلولین (مطالعه موردی؛ ادارات دولتی شهر ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28251.3907

مجید گودرزی؛ زهرا سلطانی؛ لاله لموچی


92. ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع آب شهری صدرا بر اساس برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری در شرایط زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.28279.3910

علیرضا نریمان؛ محمد هادی فتاحی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمد صادق صادقیان


مقاله برگرفته از پایان نامه

93. تأثیر اصول زیرساخت‌های شهری در ارتقا سطح رضایت‌مندی شهروندان (نمونه موردی: شهرهای جدید اندیشه و پرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.28306.3915

پروانه مژگانی؛ لعلا جهانشاهلو؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ آزیتا رجبی


مقاله پژوهشی

94. تحلیلی بر عوامل موثر برناپایداری محلات شهری جهت بازآفرینی پایدار (مطالعه موردی: محلات شمالی بافت تاریخی – فرهنگی تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.28343.3919

رسول قربانی؛ اکبر اصغری زمانی- برنامه ریزی شهری؛ مهدیه طاهونی


مقاله برگرفته از پایان نامه

95. تحلیلی بر زوال و اُفت کیفی فضاهای شهری بر مبنای شاخص‌های پژمردگی (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28355.3922

شاپور عباسی؛ علی پناهی؛ حسن احمدزاده


مقاله پژوهشی

96. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در احیای بافت‌های فرسوده‌ی شهری (نمونه موردی: محله مالکی شهر نورآباد ممسنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.28386.3925

سیده آیدا حسینی؛ اردلان افلاکی


مقاله برگرفته از پایان نامه

97. عملکرد زیست محیطی مناطق 22 گانه کلانشهر تهران براساس رویکرد شهر سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28448.3931

مهدی جیررودی؛ رحیم سرور؛ مهرداد نوابخش


مقاله پژوهشی

98. بررسی میزان رضایتمندی افراد کم‌توان و توانیاب از مبلمان شهری در فضاهای همگانی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28542.3943

سمانه جلیلی صدرآباد؛ مهدیه نوروزی پور فیروز


99. شناسایی و اولویت ‏بندی مشکلات فرآیند مدیریت ادعا در پروژه ‏های عمرانی (مورد مطالعه: شهرداری شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28594.3953

افشین بهبودی؛ اردلان فیلی


100. تبیین مؤلفه‌های کالبدی در شکل‌گیری هویت مکان خیابان‌های شهری: مطالعه موردی خیابان شریعتی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28627.3954

محسن احد نژاد؛ مهدی اشلقی


101. ارائه الگوی رقابت‌پذیری پایدار در جهان پسا کرونا با رویکرد توسعه گردشگری خلاق (مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28664.3959

صادق برزگر؛ محمد تقی حیدری؛ محمد رسولی


102. سنجش و ارزیابی تاب‌آوری کالبدی شهر مریوان در برابر زلزله با استفاده از مدل ترکیبی فازی (Fuzzy) و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) ( نمونه موردی : شهر مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28740.3967

سید محمد قانع زاده؛ آرزو وفایی؛ کیومرث حبیبی


103. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری با رویکرد تحلیلی اثرات متقاطع و اهداف- بازیگران (پژوهش موردی: شهر یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28835.3977

محمد مهدی حسن زاده؛ بیژن دادرس؛ اسماعیل علی اکبری؛ محسن سقایی


مقاله برگرفته از پایان نامه

104. مدل سازی ساختاری نقش شاخص های اقتصادی بر تاب آوری کالبدی ـ زیرساختی روانآب های سطحی شهری (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28885.3982

مریم محمودی؛ رسول حیدری سورشجانی


مقاله پژوهشی

105. جایگاه مسجد در تحقق همبستگی اجتماعی و توسعه شهر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.28909.3983

علی اسماعیلی


مقاله برگرفته از پایان نامه

106. تبیین پیشران‌های کلیدی زیست‌پذیری شهرهای مرزی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: شهر زابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.28973.3989

فاطمه کریمیان پور؛ رستم صابری فر؛ سیدمهدی موسی کاظمی


107. تدوین مدل نظری تولید فضای شهری اراضی عباس آباد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29056.4001

نیّر فارابی اصل؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا خطیبی


مقاله پژوهشی

108. مجموعه عوامل موثر در خلاقیت (مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های موجود) در راستای دستیابی به برندینگ شهری (مطالعه موردی: شهر دامغان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.29069.4004

مصطفی فوادیان؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی


109. تحلیلی بر بازآفرینی بافت محله تاریخی سنگ سیاه شهر شیراز با استفاده از تحلیل ترکیبی ALM-Gis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29192.4022

مهدی ابراهیمی؛ علیرضا دهداری فرد؛ رضا مختاری


مقاله برگرفته از پایان نامه

110. تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری ساختار چندهسته ای شهرها (نمونه موردی: کلانشهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29212.4024

عزیز محمدیاری؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


مقاله پژوهشی

111. بررسی رابطه گردشگری پایدارشهری و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی:موردمطالعه شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.29237.4028

غلامرضا جعفری نیا


112. تحلیلی بر زیست‌پذیری مناطق شهری (نمونه موردی: منطقۀ 1تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.29248.4032

حدیثه معظمی گودرزی؛ علی توکلان


113. ارزیابی مصرف انرژی در مسکن زمین پناه به عنوان الگویی پایدار در محیط شهری ( مطالعه موردی: شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29273.4035

علی اقتداری؛ طاهره نصر؛ خسرو موحد؛ زهرا برزگر مروستی


114. تبیین نقش شاخص های کیفیت زندگی در تحقق شهر خلاق در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29287.4038

حسین طهماسبی مقدم؛ زهرا رسول زاده؛ احمد رضایی


مقاله برگرفته از پایان نامه

115. آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد مدیریت شهری تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه 17 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.29299.4046

فاطمه راشکی؛ رحیم سرور؛ مجید شمس؛ علی توکلان


مقاله پژوهشی

116. شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر گردشگری شهر خرم‌آباد با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29303.4044

مسعود صفایی پور؛ مهسا دلفان نسب


مقاله برگرفته از پایان نامه

117. بررسی نقش مشارکت زنان در نگرش انها به توسعه گردشگری پایدار در شیراز : مدل یابی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29367.4057

لیلا دودمان؛ محمد علی چیت ساز؛ سید ناصر حجازی


118. بررسی چگونگی تأثیر کیفیت درگیری با فضا بر میزان حضور پذیری در فضاهای عمومی شهری (مورد کاوی: بازارهای سنتی کلان‌شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2021.29370.4058

سیده مریم باقری؛ طاهره نصر؛ علی اکبر حیدری؛ ملیحه تقی پور


119. تحلیل ایمنی و الویت بندی نواحی شهری به منظور تخصیص مراکزخدمات امداد شهری (مطالعه موردی: شهراردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29400.4063

سپیده نوری؛ علیرضا محمدی؛ عطا غفاری


120. تحلیل فضایی جایگاه زنان در طراحی فضاهای عمومی (مطالعه موردی: مناطق شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29421.4068

سودابه هاشم زهی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


مقاله پژوهشی

121. تحلیل فضایی-کالبدی بافت فرسوده بندر بوشهر، نمونه موردی: محله جفره بندر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29429.4069

سید نورالدین امیری؛ مهسا دهقانیان


122. تحلیل پیاده مداری شهری در بافت مرکزی شهر تهران با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29632.4092

علی حسینی؛ رباب ملکی


مقاله برگرفته از پایان نامه

123. تحلیل نقش گردشگری خلاق در توسعه شهری با استفاده از شاخص‌های فضایی موران (نمونه موردی شهر ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29802.4109

مسعود کاوسی؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی نجف آبادی؛ احمد خادم الحسینی


124. تبیین مولفه ی ساماندهی جداره های شهری بافت های واجد ارزش شهر شیراز(نمونه مورد مطالعه خیابان حافظ و خیابان علی ابن حمزه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29805.4108

علی قهرمان پور؛ هادی کشمیری؛ باقر کریمی


مقاله پژوهشی

125. بررسی تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری با تاکید بر عدالت فضایی (نمونه موردی: مناطق 5 گانه-ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29908.4122

میرنجف موسوی؛ رضا قادری؛ نیما بایرام زاده؛ رویا کامل نیا


126. ارزیابی جامعه محلی از سیاست های توسعه سکونتگاه های شهری و اثرات آن (مطالعه موردی: شهر شاهو؛ استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.29911.4123

مسعود مسعود صفری علی اکبری؛ داود جمینی؛ زهرا اسمعیلی


127. تحلیلی بر عوامل اثرگذار بر پیاده‌سازی الگوی شراکت عمومی - خصوصی در توسعه مناطق کلانشهری، موردمطالعه: کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/jupm.2022.30140.4154

حسین مایلی؛ علی شمس الدینی؛ رحیم سرور