اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3192
تعداد پذیرش 482

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 617
تعداد مشاهده مقاله 1222337
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 810335
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 38 روز
درصد پذیرش 15 %