قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران گرامی...

قابل توجه کلیه نویسندگان و پژوهشگران گرامی علاقه مند به چاپ مقاله در حوزه مطالعات سیاستگذاری شهری، محیط شهری و برنامه ریزی آمایش فضایی شهرها به اطلاع رسانده میشود که فصلنانه سیاستگذاری محیط شهری با رویکرد جمع آوری مقالات علمی و پژوهشی آماده دریافت و چاپ مقالات پژوهشگران بزرگوار در این راستا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به آدرس سایت نشریه مراجعه بفرمائید.  http://juep.iaushiraz.ac.ir